درباره ما

ما می خواهیم سرمل راکه از دلیرترین افرادطایفه عمارلوهستندرا به شما معرفی کنیم با ما باشیدهنوزدراول راه هستیم. ما به شما خواهیم گفت که سرمل دارای ریشه واصل ونصب هست وتاریخی پرافتخاردارد.مردانی همچون حیدرخان جدماست ای کوهها برخودنبالیدچون سرمل مردانی دارد ازشما استوارترواز آب زلال تر.چراما به خودنبالیم؟بازای چابک سواران ایل عمارلوبتازیدکه دیگربارحسودان وکوردلان بی ریشه هابه نوادگان شما توهین می کنندکه اجدادشما دزدوراهزن بودن.سرمل بازشما رامی خواندای شیرمردان.بیاییدکه شغالان از لانه هایشان بیرون آمده اند.با ما باشیدکه هنوز اول راه هستیم. برای ارتباط با ما می توانید با ایمیل jamshidh9@gmail.comارتباط برقرارکنید و همچنین می توانید از صفحه فیس بوک به نشانی http://www.facebook.com/sormoliدیدن فرمایید .منتظر شما هستیم.با نظرات و مطالب ارسالی خودتان ما را دراین راه تنها نگذارید

/ 0 نظر / 38 بازدید